marți, 2 februarie 2016

Informatii de ultimă oră

INFORMATII DE ULTIMA ORA


În vederea aplicării măsurilor pentru recalcularea pensiilor militare, membrii asociației noastre vor desfășura următoarele activitați:
1. Cadrele militare în rezervă și retragere care au lucrat și în alte structuri militare (M.Ap.N., S.R.I., M.A.I. etc.) vor depune o cerere pentru calcularea vechimii conform noilor norme la CENTRUL MILITAR la care sunt arondate (cererea se primește de la Centrul Militar).
La cerere se anexează copie după cartea de identitate și copie după ultimul talon de pensie/

Nota: Cadrele militare în rezervă și retragere care au activat numai la S.P.P. nu vor depune aceasta cerere.

2. Toate cadrele militare în rezervă și retragere (pensionate de la S.P.P.) vor depune o cerere la sediul asociației (Anexa nr. 1), prin care solicită calcularea vechimii conform noilor norme.
3. Toate cadrele militare în rezervă și retragere vor depune o cerere (Anexa nr.2) la Casa Sectorială de Pensii a M.Ap.N., cu cele șase luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate, pentru recalcularea pensiei (mai puțin ultima lună de activitate).
Această cerere se poate depune personal sau prin poștă (cu confirmare de primire), la sediul Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N.


Termenul pentru depunerea acestor cereri este 30.06.2016.
Pentru informații și precizări membrii Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din S.P.P. sunt așteptați la sediul nostru, luni-vineri, între orele 9,30-14,00, telefon 021.4081326.


Anexa 1

DIRECTORULUI SERVICIULUI DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ


              Subsemnatul(a) ______________________________________________________________
                                                               (gradul, numele și prenumele)
cod numeric personal _______________________________, născut(ă) la data de _________________ în localitatea ____________________________ județul (sectorul) _________________, pensionar militar din data de __________________________, trecut în rezervă la data de ________________________, având dosar de pensie nr. ______________, cu domiciliul în localitatea __________________________, str. _________________________ nr. _____ bloc ____ scara _________ etaj ______ apart._____ județul (sectorul) _____________, telefon __________________________, rog dispuneți analizarea reîncadrării mele în condiții de muncă, în conformitate cu prevederile Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, cu modificările și completările ulterioare și înaintarea la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale a Fișei cu locurile de muncă în care am lucrat în calitate de cadru militar în activitate și care îmi dau dreptul la încadrarea în locurile de muncă și activități cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții.
     Menționez că am fost cadru militar activ în Serviciul de Protecție și Pază în perioada ______________________________________________________


                                                                                                            Semnătura ___________Data _____________Anexa 2

                                                  CĂTRE,
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A
MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

           Subsemnatul(a) (gradul, numele și prenumele) _______________________________ domiciliat(ă) în localitatea _______________________, str. _______________ nr. _____ bloc _____ scara______ etaj _____  apart. ______ județ/sector ___________________ posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ________ nr. __________ eliberat de _______________ la data de _____________________, cod numeric personal _________________________, născut(ă) la data de _____________________ în localitatea ___________________ județul/sectorul __________________, fiul/fiica lui ____________________ și a ___________________, dosar de pensie nr. ______________ aleg următoarea perioadă de șase luni consecutive _______________(lună/an) _______________(lună/an) din ultimii cinci ani de activitate, pentru recalcularea/actualizarea pensiei militare.
             Am completat și citit cu atenție conținutul cererii de mai sus, după care am semnat.
             Am fost trecut în rezervă/retragere de la Serviciul de Protecție și Pază.
                               Semnătura ___________________Data ________________
4 comentarii:

 1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 2. Te poti duce si personal la structura/unitatea (daca mai exista) unde ai activat si sa soliciti documente doveditoare, atat pentru actualizarea grupelor de munca, cat si pentru solda medie actualizata pe 6 luni alese din ultimii 5 ani de activitate. Eu asa am procedat si am scutit o gramada de timp. Am deja de doua saptamani adeverinta cu grupa de munca actualizata conform Ordinului 123. Pentru baza de calcul actualizata institutia unde am activat in perioada in care am ales cele sase luni, asteapta sa primeasca procedurile de calcul ce vor fi prevazute in Odinul comun, pentru a-mi putea elibera documentul solicitat in acest sens. Important este sa sti la ce ai dreptul, ce vrei si unde sa te adresezi pentru a le obtine personal. Sustineti cererea cu prevederile Ordonantei 27/ianuarie 2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. Ordinul comun nu i se poate opune, ordonanta fiind din punct de vedere juridic superioara unui ordin, fie el si comun. De altfel, am abordat subiectul cu dl. Carol de la Casa de Pensii, si in final nu a avut obiectiuni cu privire la depunerea cererii de recalculare impreuna cu cele doua documente, daca institutiile carora ne adresam le elibereaza. Va doresc o recalculare pe plus!

  RăspundețiȘtergere
 3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 4. 1. La Centrele militare trebuie depusa si ultima Decizie de pensionare cel putin asta se solicita la sectorul 4.
  2.Nu este clar,depun cerere la Asociatie catre dl.director numai cei care intreaga au activat la SPP sau si ceilalti care au activat o anumita perioada de timp ?

  RăspundețiȘtergere