vineri, 15 mai 2009

LEGEA Nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Prin cadre militare, în sensul prezentei legi, se întelege cetãtenii
romani cãrora li s-a acordat grad de ofiter, maistru militar sau
subofiter, în raport cu pregãtirea lor militarã si de specialitate, în
conditiile prevãzute de lege.Cadrele militare sînt în serviciul natiunii.

Legea nr. 194/2001 privind pensiile militare de stat


CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Dreptul la pensii si asigurari sociale pentru cadrele militare este garantat de stat si se exercita in conditiile prezentei legi.

Arhivă