vineri, 22 august 2014

ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR din data de

 03 septembrie 2014

Ordinea de zi:

1. Discutarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe semestrul al II-lea 2014;
2. Discutarea şi aprobarea Planului de activităţi  pe semestrul al II-lea 2014;
3. Măsuri organizatorice pentru aniversarea a 15 ani de activitate a Asociaţiei Cadrelor Militare din Serviciul    de Protecţie şi Pază în Rezervă şi în Retragere;
4. Discutarea şi aprobarea modoficărilor/completărilor la Statutul asociaţiei;
5. Diverse:
          - prezentarea "Procedura operaţională privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare";
          - acordarea biletelor pentru odihnă şi tratament;
          - discutarea proiectului noului tip de legitimaţii;
          - informare privind activităţile desfăşurate în cadrul asociaţiei.

Arhivă