vineri, 30 decembrie 2016


                                            STIMAȚI CAMARAZI,

    Cu prilejul trecerii în noul an, membrii Consiliului Director vă adresează sincere urări
         de sănătate,viață prosperă,în pace  și împliniri alături de cei apropiați și dragi.
                                                 LA MULȚI ANI !

joi, 2 iunie 2016

MESAJUL DIRECTORULUI SERVICIULUI DE PROTECTIE SI PAZA
CU OCAZIA ZILEI REZERVISTULUI


Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere 

din Serviciul de Protecție și Pază

La 31 mai aniversăm Ziua Rezervistului Militar.
Folosesc această ocazie pentru a transmite tuturor cadrelor militare în rezervă și retragere care au activat în Serviciul de Protecție și Pază și tuturor militarilor rezerviști, viață lungă, multă sănătate, fericire și liniște sufletească alături de cei dragi.
Suntem onorați de munca, profesionalismul și efortul depus de dumneavoastră la clădirea și consolidarea acestei instituții de prestigiu, iar realizările noastre nu se pot evidenția fără efortul dumneavoastră.
Vă mulțumim.
DIRECTORUL SERVICIULUI DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
General Lucian – Silvan PAHONŢU

luni, 30 mai 2016

                                                 STIMAŢI CAMARAZI!


                 PE 31 MAI ESTE ZIUA REZERVISTULUI MILITAR.

                 FOLOSIM ACEST PRILEJ PENTRU A VĂ URA SĂNĂTATE, VIAŢA LUNGĂ ŞI 

FRUMOASĂ, CU MULTE ÎMPLINIRI ŞI MULŢUMIRI SUFLETEŞTI.

                 VĂ AŞTEPTĂM ALĂTURI DE NOI PENTRU A NE BUCURA ÎMPREUNĂ DE TOT 

CE NE POATE OFERI VIAŢA ŞI PRIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE SĂ O FACEM ŞI MAI 

PLACUTĂ.

                 TOTODATA, CU ACEASTĂ OCAZIE, ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ, 

TRANSMITEM ACELEAŞI GĂNDURI PRIETENEŞTI TUTUROR CAMARAZILOR DIN 

ASOCIAŢIILE SIMILARE NOUĂ.                                                  SINCERE FELICITĂRI!


                  CONSILIUL DIRECTOR,

                 

vineri, 8 aprilie 2016

Consiliul Director

CONSILIUL DIRECTOR

Presedinte: gl.bg(r) Filip Vasile ROTARU
Prim vicepresedinte: col.(r) Ştefan ZORZOANĂ
Vicepreședinte: col.(r) ing. Cristian PRUNDARU
Secretar: PAS(r) Elena NEACŞU
Membri:  Camrl.fl.(r) Ion SOROCIANU
                Col.(r) Nicolae BĂDOIU
                Col.(r) Gheorghe BARBU
                Col.(r) Ion CHIRAN
                Col.(r) Florin MATACHE
Membri supleanți: Col.(r) Manuela-Hellen ŢUCĂ
                             PAS(r) Adrian ILIEȘ
                             PAS(r) Aurel NICOLAE

luni, 4 aprilie 2016


SĂRBĂTORIREA ZILEI SFANTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE


Asociaţia serbează ziua Sf. Mare Mucenic Gheorghe, patronul spiritual al serviciului, in data de 23 aprilie a.c.
Activitatea se va desfăşura la Complexul de pregătire Popeşti-Leordeni, între orele 12,00-17,00.
Transportul membrilor noştri va fi asigurat cu autocarul sau cu maşina proprie.
Autocarul va pleca de la sediul Asociaţiei, la orele 11,00.
Înscrierea pentru activitate se va face la trezorier, achitând suma de 30 lei/persoană, până la data de 18 aprilie a.c., orele 13,00.
La activitate poate participa şi soţia/soţul membrului Asociaţiei.
Pentru înscriere, cotizaţia anuală trebuie achitată la zi.

marți, 29 martie 2016

INITIATIVA MEMBRILOR DE INFIINTARE A C.A.R.

SEDINTA INFORMALA IN DATA DE 14 APRILIE 2016, ORELE 11,00, LA SEDIUL
NOSTRU, CU ASOCIATII FONDATORI.

marți, 1 martie 2016

INSCRIERE CANDIDATURI

   Depunerea candidaturilor la alegerile pentru presedinte si membri ai Consililui Director va avea loc pana pe 22.03.2016 , la sediul Asociatiei , Comisia de inscrieri.
   Candidaturile vor ramane definitive la 24.03 2016.

luni, 8 februarie 2016


                                 ANUNȚ - ZIUA FEMEII

                Doamnele membre ale ACMRR-SPP sunt invitate pe data de 03.03.2016, ora 12.00,
                                                   la sediul Asociației  cu ocazia zilelor de1și 8 martie.
                 Vă rugăm să confirmați prezența până la data de 22.02.2016, la tf. 0721219098.

marți, 2 februarie 2016

Informatii de ultimă oră

INFORMATII DE ULTIMA ORA


În vederea aplicării măsurilor pentru recalcularea pensiilor militare, membrii asociației noastre vor desfășura următoarele activitați:
1. Cadrele militare în rezervă și retragere care au lucrat și în alte structuri militare (M.Ap.N., S.R.I., M.A.I. etc.) vor depune o cerere pentru calcularea vechimii conform noilor norme la CENTRUL MILITAR la care sunt arondate (cererea se primește de la Centrul Militar).
La cerere se anexează copie după cartea de identitate și copie după ultimul talon de pensie/

Nota: Cadrele militare în rezervă și retragere care au activat numai la S.P.P. nu vor depune aceasta cerere.

2. Toate cadrele militare în rezervă și retragere (pensionate de la S.P.P.) vor depune o cerere la sediul asociației (Anexa nr. 1), prin care solicită calcularea vechimii conform noilor norme.
3. Toate cadrele militare în rezervă și retragere vor depune o cerere (Anexa nr.2) la Casa Sectorială de Pensii a M.Ap.N., cu cele șase luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate, pentru recalcularea pensiei (mai puțin ultima lună de activitate).
Această cerere se poate depune personal sau prin poștă (cu confirmare de primire), la sediul Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N.


Termenul pentru depunerea acestor cereri este 30.06.2016.
Pentru informații și precizări membrii Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din S.P.P. sunt așteptați la sediul nostru, luni-vineri, între orele 9,30-14,00, telefon 021.4081326.


Anexa 1

DIRECTORULUI SERVICIULUI DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ


              Subsemnatul(a) ______________________________________________________________
                                                               (gradul, numele și prenumele)
cod numeric personal _______________________________, născut(ă) la data de _________________ în localitatea ____________________________ județul (sectorul) _________________, pensionar militar din data de __________________________, trecut în rezervă la data de ________________________, având dosar de pensie nr. ______________, cu domiciliul în localitatea __________________________, str. _________________________ nr. _____ bloc ____ scara _________ etaj ______ apart._____ județul (sectorul) _____________, telefon __________________________, rog dispuneți analizarea reîncadrării mele în condiții de muncă, în conformitate cu prevederile Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, cu modificările și completările ulterioare și înaintarea la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale a Fișei cu locurile de muncă în care am lucrat în calitate de cadru militar în activitate și care îmi dau dreptul la încadrarea în locurile de muncă și activități cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții.
     Menționez că am fost cadru militar activ în Serviciul de Protecție și Pază în perioada ______________________________________________________


                                                                                                            Semnătura ___________Data _____________Anexa 2

                                                  CĂTRE,
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A
MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

           Subsemnatul(a) (gradul, numele și prenumele) _______________________________ domiciliat(ă) în localitatea _______________________, str. _______________ nr. _____ bloc _____ scara______ etaj _____  apart. ______ județ/sector ___________________ posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ________ nr. __________ eliberat de _______________ la data de _____________________, cod numeric personal _________________________, născut(ă) la data de _____________________ în localitatea ___________________ județul/sectorul __________________, fiul/fiica lui ____________________ și a ___________________, dosar de pensie nr. ______________ aleg următoarea perioadă de șase luni consecutive _______________(lună/an) _______________(lună/an) din ultimii cinci ani de activitate, pentru recalcularea/actualizarea pensiei militare.
             Am completat și citit cu atenție conținutul cererii de mai sus, după care am semnat.
             Am fost trecut în rezervă/retragere de la Serviciul de Protecție și Pază.
                               Semnătura ___________________Data ________________
miercuri, 20 ianuarie 2016

FOARTE, FOARTE, FOARTE IMPORTANT !!!

Pașii de urmat pentru membrii noștri, pensionari militari proveniți din S.P.P.:

- după primirea înștiințării înscrise pe talonul de pensie, adresați Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N. următoarea CERERE pentru alegerea perioadei de 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în vederea recalculării/actualizării pensiei militare de stat.

Directorului Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N

               Subsemnatul(a) (gradul, numele și prenumele) ............................. având C.N.P. .............. domiciliat(ă) în localitatea ............................... str. ............................................. nr. ........., bl. ......, sc. ...., et....., ap. ...., Județ (sector) ....................., posesor al C.I. seria.......... nr .........................., eliberat de ......................., la data de ..........................., născut (ă) la data de ......................în localitatea ................... județul ......................, fiul (fiica) lui ......................... și al (a) ...................... dosar de pensie nr................... aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive ..................................... din ultimii 5 ani de activitate pentru recalcularea pensiei militare.
               Drept pentru care semnez.

          Data .........................                                     Semnătura ................................


P.S. Cei specificati mai sus nu trebuie să se adreseze Centrelor militare de Sector/județene pentru recalcularea vechimii.


marți, 12 ianuarie 2016

                                                         


  IMPORTANT !!!


ADUNAREA GENERALA PENTRU DARE DE SEAMA SI ALEGERI VA AVEA LOC IN ZIUA

 DE SAMBATA 26 MARTIE 2016 LA SEDIUL S.P.P. ETAJ VI INCEPAND CU ORELE 11.00

MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR VA INVITA SA PARTICIPATI !


***


TOTODATA VA READUCEM IN ATENTIE CA INSCRIERILE PENTRU SANATORIUL 

,,DIMITRIE CANTEMIR - BALTATESTI,, SE FAC PANA PE 15 FEBRUARIE LA SEDIUL 

ASOCIATIEI

Arhivă