Despre noi


MEMBRI AI CONSILIULUI DIRECTOR
- gl.bg.(rtr) Filip -Vasile ROTARU     PREȘEDINTE
- slt.(rtr) Elena NEACȘU                  SECRETAR ASOCIAȚIE
- gl.bg.(rtr) Ștefan ZORZOANĂ        PRIM-VICEPREȘEDINTE 
- col.(rtr) Florin - Ioan MATACHE     VICEPREȘEDINTE
- col.(rtr) Gheorghe BARBU
- col.(r) Dumitru VORONEANU
- col.(r) Silviu - Gabriel SORA
- col.(rtr) Constantin HĂLĂLĂU
- pas.(r) Monica - Silvia MUȘAT

MEMBRII SUPLEANȚI
- col.(rtr) Cristian PRUNDARU
- col.(rtr) Ion CHIRAN
- pas.(r) Aurel NICULAE

COMISIA DE CENZORI
- col.(rtr) Ioan COJOCARIU                  - PREȘEDINTE
- col.(rtr) Constantin MOȘNEGUȚU     - SECRETAR
- pas.(rtr) Virginica MOCANU              - MEMBRU
 


Arhivă