marți, 10 octombrie 2017

STIMAȚI COLEGI,

            În baza Acordului Cadru de Cooperare și Planului de Acțiune Comună pe anul 2017, în ședința din 28.06.2017, conducerile Structurilor Asociative S.N.A.O.P.S.N. au hotărât înființarea unui Grup de lucru din care să facă parte membri ai tuturor acestor structuri.
      A.C.M.R.R.-S.P.P. este reprezentată în acest Grup de lucru de vicepreședintele Asociației, col.(r) ing. Cristian Prundaru.
            În data de 04.10.2017 a avut loc a doua reuniune a Grupului de lucru.

            Publicăm în continuare Agenda Reuniunii și documentele elaborate:

AGENDA REUNIUNII GRUPULUI DE LUCRU AL STRUCTURILOR ASOCIATIVE DIN S.N.A.O.P.S.N. DIN DATA DE 04 OCTOMBRIE 2017

I. Analiza efectelor mesajului din 10.08.2017 al structurilor asociative ale S.N.A.O.P.S.N. și măsurile de urmat;
II. Analiza acțiunilor și măsurilor ce se impun pentru susținerea intereselor la Legea de aprobare a OUG 59/2017 privind plafonarea pensiilor militare de stat;
III. Discutarea și elaborarea de propuneri privind proiectul noii legi a pensiilor și a efectelor asupra Legii 223.2015;
IV. Diverse.MINUTA NR.2
A REUNIUNII GRUPULUI DE LUCRU AL STRUCTURILOR ASOCIATIVE DIN S.N.A.O.P.S.N., 04 octombrie 2017

          În baza Acordului – Cadru de Cooperare şi a Planului de Acţiune Comună pe anul 2017,  convenite la 28 iunie 2017,  a avut loc reuniunea Grupului de Lucru cu scopul analizării și elborării de propuneri în contextul legislatiei cu impact în domeniul de interes pentru rezerviștii militari.
          Ordinea de zi a reuniunii a cuprins: - analiza efectelor mesajului din 10.08.2017 al structurilor asociative ale SNAOPSN și măsurile de urmat; - analiza acțiunilor  și măsurile ce se impun pentru susținerea amendamentelor  la Legea de aprobare a OUG 59/2017 privind plafonarea pensiilor militare de stat; - discutarea și elaborarea de propuneri privin proiectul noii legi unitare a pensiilor și posibilele efecte asupra legii 223/2015 și altele.
          1. La punctul privind analiza efectelor Mesajului din 10.08.2017 al structurilor asociative ale SNAOPSN și măsurile de urmat au fost apreciate următoarele;
          - Ca urmare a demersurilor noastre se constată o  diminuare a ”ofensivei mediatice” denigratoare asupra segmentului socio-profesional pe care îl reprezentăm. În același timp se constată o temporizare asupra necesității modificării cadrului normativ aferent pensiilor militare de stat.
          - Membri Grupului de Lucru, susțin necesitatea continuării și amplificarii luărilor de poziție în cât mai multe forme și cu o mai largă adresabilitate pentru promovarea intereslor legitime ale membrilor asociațiilor noastre.
          2.  Analiza acțiunilor  și măsurile ce se impun pentru susținerea amendamentelor  la Legea de aprobare a OUG 59/2017 privind plafonarea pensiilor militare de stat.
          - În context s-a reținut necesitate susținerii solicitării din Mesajul din 10.08. 2017 de eliminare a articolului VII din OUG. 59/2017 în care scop Grupul va elobora un proiect de scrisoare, supus aprobării președinților asociațiilor noastre, prin care  se va solicita  participarea reprezentanților noștri la dezbaterile din toate comisiile parlamenatre cu relevanță în elaborarea Legii de aprobare a OUG 59/2017.
          - În acest sens  se vor pregăti documentele anexă la scrisoare, de susținere a amendamentelor nostre ( sarcină asumată de experții juriști ai Grupului) atât pentru OUG 59/2017 cât și pentru Legea de aprobare a OUG 57/2016.
          - Centrul de greutate al acestor acțiuni trebuie să ducă la eliminarea cât mai multor corective la Legea 223/2015 și aducerea acesteia la forma inițială.
          - In acest context s-a convenit că prioritatea cea mai mare o reprezintă identificarea tuturor preocuparilor Guvernului şi Legislativului privind modificarile şi/ sau elaborarea de acte normative ce pot aduce atingere acualei legislaţii şi intereselor rezerviştilor militari privind  drepturile de pensie şi celelalte acte normative corelate.
          - Participarea reprezentaților structurilor noatre asociative la dezbateri și susținerea amendamentelor se va face în numele tuturor structurilor semnatare ale Acordului.
          3. Discutarea și elaborarea de propuneri privin proiectul noii legi unitare a pensiilor și posibilele efecte asupra Legii 223/2015 a avut ca bază proiectul de Mesaj de Protest inițiat de echipa ANCMRR ”Alexandru Ioan Cuza” și pus la dispoziția Grupului.
          - S-a convenit ca proiectul de document să fie analizat, dezbătut și îmbunătățit la nivelul fiecărei asociații, urmănd ca acesta să fie promovat,  în cazul în care se vor aduce atingeri actualei Legi a pensiilor militare de stat.
       - Totodată s-a convenit că acest Mesaj trebuie să constituie doar un pas intermediar în cazul unui curs nefavorabil nouă. În situația în care efectul Mesajului nu este cel scontat, Grupul de Lucru trebuie sa aibă pregătite documentele de acțiune, pe căi legale, la instanțele abilitate, inclusiv la cele judecătorești.
          - În acest scop s-a prevăzut și convocarea, la nevoie, a  unei sesiuni extraordinare a președinților structurilor noastre asociative.
          4. La acest punct, Grupul a mai luat în discuție următoarele:
          - urmărirea şi susţinerea amendamentelor şi modificărilor propuse  la Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, inclusiv analiza și formularea de propuneri pentru armonizarea prevederilor acestei legi cu actualul Cod Fiscal in domeniul asistenței medicale;
          - reluarea şi susţinerea propunerilor pentru modificarea Legii nr.215/2015 privind ceremoniile oficiale prin demersurile la ministerele/instituțiile noastre de apartenență;
          - coordonarea eforturilor, la nivel național și în special la cel local, acolo unde este cazul, și susținerea reciprocă la autoritățile publice pentru implementarea planurilor dedicate anului centenar 2018.
          - Unanim s-a subliniat faptul că structurile nostre asociative se delimitează de acțiunile de protest inițiate de unele asociații cu prilejul evenimentelor ocazionate de desfășurarea întrunirilor NATO la București. În acest sens, vrem să subliniem că am urmărit cu amăraciune în multe ocazii, cum europarlamentari români, înalți demnitari ai statului, ”au mers cu pâra la diverse instituții internaționale”. Onoarea și demnitatea de rezervist militar nu sunt compatibile cu asemenea manifestări. Structurile noastre asociative au capacitatea de a rezolva problemele, cu care se confrută, cu și numai cu autoritățile române, la noi în Țară.


SOLICITAREA
STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE,
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

Domnilor: -Preşedinţi ai Comisiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Parlamentul României;
            - Preşedinţi ai Comisiilor de muncă şi protecţie socială ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Parlamentul României;
       - Președinți ai Comisilor pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Parlamentul României;
                 
Stimate doamne şi stimaţi domni,

          Structurile asociative reprezentative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională ancorate permanent în realitatea cotidiană a societăţii româneşti, sunt profund afectate de reluarea ”linşajului mediatic”, asupra rezerviştilor militari-pensionari militari, acuzaţi de  „pensii nesimţite”,  „pensii speciale”,  speculaţii şi invective fără acoperire, urmare a unei totale necunoaşteri, în special de către cei responsabili pentru o astfel de cunoaştere, asupra a ceea ce reprezintă segmentul socio-profesional de rezervist militar.
          Ordonanțele de urgență  nr. 57/2016 și 59/2017 încalcă principiile echității și egalității având un evident caracter discriminatoriu, iar din această perspectivă și anti-constituțional. Prevederile art. 40 al OUG nr.47/2016  art. VII al OUG nr.59/04 august 2017 cad sub incidența conflicte de constituționalitate și nu numai.
          Structurile asociative  ale rezerviştilor militari-pensionari militari din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională se poziţionează ferm impotriva eliminării posibilităţilor de actualizare a pensiilor militare de stat aflate în plată, conform noului act normativ al Guvernului precum și asupra unor intenții de modificare a filozofiei de abordare a pensiilor militare de stat.
          Conducerile Asociaţiilor noastre susțin toate elementele mai sus menţionate, precum şi numeroasele semnale care vin din partea membrilor filialelor/sucursalelor judeţene şi ale sectoarelor Capitalei, care reflectă îngrijorarea şi indignarea cadrelor militare în rezervă şi în retragere, sentimente ce sunt determinate de faptul că asemenea măsuri sunt de natură să afecteze grav capacitatea de apărare a ţării, să diminueze interesul pentru cariera militară, să determine specialiştii militari  să părăsească sistemul militar, preferând capitalizarea valorii  lor în alte domenii de activitate mai bine asigurate material şi financiar în detrimentul potenţialului de apărare al ţării.
          Pentru toate aceste considerente, apreciem că actulele normative menționate mai sus reprezintă o măsură nedreaptă faţă de rezerviştii din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi în consecință solicităm ca reprezentanții asociațiilor noastre să poată participa și susține propriile amendamente verbal și scris,  în cadrul sedințelor comisiilor pe care le prezidați.
           Constatând justificarea, temeinic motivată, a celor de mai sus,  ne exprimăm convingerea că vom fi înțeleși și vom primi sprijinul solicitat.
Prezenta solicitare se trimite  spre informare și :
Domnilor - Klaus Werner Iohannis, Președintele României, Comandantul Forțelor Armate;
                 - Călin-Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului, Parlamentul României;
                 - Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor, Parlamentul României;
                  - Mihai Tudose, prim-ministru, Guvernul României;
                  -Preşedinţi ai Comisiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Parlamentul României;
                 - Mihai-Viorel Fifor, ministru, Ministerul Apărării Naţionale;
                 - Tudorel Toader, ministru, Ministerul Justiției
Doamnelor: - Carmen Daniela Dan, ministru, Ministerul Afacerilor Interne;
                    - Lia Olguţa Vasilescu, ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale


AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !
PATRIE, ONOARE, DEMNITATE !


                  Dacă aveți sugestii, propuneri, probleme pe care să le punem în discuție, vă rugăm să vă adresați în scris A.C.M.R.R.-S.P.P., la sediul acesteia.


                 CONSILIUL DIRECTOR AL A.C.M.R.R.-S.P.P.


miercuri, 4 octombrie 2017

C O M U N I C A T

In ziua de 4 noiembrie a.c., Asociatia va aniversa 18 ani de la fiintare (majoratul). Festivitatile prilejuite de

eveniment vor avea loc in ziua de 3 noiembrie a.c., intre orele 13.15 pana la orele 18.00, la sediul

institutiei. Accesul se va face prin Punctul control principal din Bd.Geniului, incepand cu ora 13.00.

Arhivă