luni, 25 decembrie 2017


       SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI ȘI NOUL AN -2018- SĂ VĂ ADUCĂ
 SĂNĂTATE,BUCURII ȘI ÎMPLINIRI ALĂTURI DE CEI APROPIAȚI ȘI DRAGI !

                                              LA    MULȚI  ANI !
                     

                 

marți, 10 octombrie 2017

STIMAȚI COLEGI,

            În baza Acordului Cadru de Cooperare și Planului de Acțiune Comună pe anul 2017, în ședința din 28.06.2017, conducerile Structurilor Asociative S.N.A.O.P.S.N. au hotărât înființarea unui Grup de lucru din care să facă parte membri ai tuturor acestor structuri.
      A.C.M.R.R.-S.P.P. este reprezentată în acest Grup de lucru de vicepreședintele Asociației, col.(r) ing. Cristian Prundaru.
            În data de 04.10.2017 a avut loc a doua reuniune a Grupului de lucru.

            Publicăm în continuare Agenda Reuniunii și documentele elaborate:

AGENDA REUNIUNII GRUPULUI DE LUCRU AL STRUCTURILOR ASOCIATIVE DIN S.N.A.O.P.S.N. DIN DATA DE 04 OCTOMBRIE 2017

I. Analiza efectelor mesajului din 10.08.2017 al structurilor asociative ale S.N.A.O.P.S.N. și măsurile de urmat;
II. Analiza acțiunilor și măsurilor ce se impun pentru susținerea intereselor la Legea de aprobare a OUG 59/2017 privind plafonarea pensiilor militare de stat;
III. Discutarea și elaborarea de propuneri privind proiectul noii legi a pensiilor și a efectelor asupra Legii 223.2015;
IV. Diverse.MINUTA NR.2
A REUNIUNII GRUPULUI DE LUCRU AL STRUCTURILOR ASOCIATIVE DIN S.N.A.O.P.S.N., 04 octombrie 2017

          În baza Acordului – Cadru de Cooperare şi a Planului de Acţiune Comună pe anul 2017,  convenite la 28 iunie 2017,  a avut loc reuniunea Grupului de Lucru cu scopul analizării și elborării de propuneri în contextul legislatiei cu impact în domeniul de interes pentru rezerviștii militari.
          Ordinea de zi a reuniunii a cuprins: - analiza efectelor mesajului din 10.08.2017 al structurilor asociative ale SNAOPSN și măsurile de urmat; - analiza acțiunilor  și măsurile ce se impun pentru susținerea amendamentelor  la Legea de aprobare a OUG 59/2017 privind plafonarea pensiilor militare de stat; - discutarea și elaborarea de propuneri privin proiectul noii legi unitare a pensiilor și posibilele efecte asupra legii 223/2015 și altele.
          1. La punctul privind analiza efectelor Mesajului din 10.08.2017 al structurilor asociative ale SNAOPSN și măsurile de urmat au fost apreciate următoarele;
          - Ca urmare a demersurilor noastre se constată o  diminuare a ”ofensivei mediatice” denigratoare asupra segmentului socio-profesional pe care îl reprezentăm. În același timp se constată o temporizare asupra necesității modificării cadrului normativ aferent pensiilor militare de stat.
          - Membri Grupului de Lucru, susțin necesitatea continuării și amplificarii luărilor de poziție în cât mai multe forme și cu o mai largă adresabilitate pentru promovarea intereslor legitime ale membrilor asociațiilor noastre.
          2.  Analiza acțiunilor  și măsurile ce se impun pentru susținerea amendamentelor  la Legea de aprobare a OUG 59/2017 privind plafonarea pensiilor militare de stat.
          - În context s-a reținut necesitate susținerii solicitării din Mesajul din 10.08. 2017 de eliminare a articolului VII din OUG. 59/2017 în care scop Grupul va elobora un proiect de scrisoare, supus aprobării președinților asociațiilor noastre, prin care  se va solicita  participarea reprezentanților noștri la dezbaterile din toate comisiile parlamenatre cu relevanță în elaborarea Legii de aprobare a OUG 59/2017.
          - În acest sens  se vor pregăti documentele anexă la scrisoare, de susținere a amendamentelor nostre ( sarcină asumată de experții juriști ai Grupului) atât pentru OUG 59/2017 cât și pentru Legea de aprobare a OUG 57/2016.
          - Centrul de greutate al acestor acțiuni trebuie să ducă la eliminarea cât mai multor corective la Legea 223/2015 și aducerea acesteia la forma inițială.
          - In acest context s-a convenit că prioritatea cea mai mare o reprezintă identificarea tuturor preocuparilor Guvernului şi Legislativului privind modificarile şi/ sau elaborarea de acte normative ce pot aduce atingere acualei legislaţii şi intereselor rezerviştilor militari privind  drepturile de pensie şi celelalte acte normative corelate.
          - Participarea reprezentaților structurilor noatre asociative la dezbateri și susținerea amendamentelor se va face în numele tuturor structurilor semnatare ale Acordului.
          3. Discutarea și elaborarea de propuneri privin proiectul noii legi unitare a pensiilor și posibilele efecte asupra Legii 223/2015 a avut ca bază proiectul de Mesaj de Protest inițiat de echipa ANCMRR ”Alexandru Ioan Cuza” și pus la dispoziția Grupului.
          - S-a convenit ca proiectul de document să fie analizat, dezbătut și îmbunătățit la nivelul fiecărei asociații, urmănd ca acesta să fie promovat,  în cazul în care se vor aduce atingeri actualei Legi a pensiilor militare de stat.
       - Totodată s-a convenit că acest Mesaj trebuie să constituie doar un pas intermediar în cazul unui curs nefavorabil nouă. În situația în care efectul Mesajului nu este cel scontat, Grupul de Lucru trebuie sa aibă pregătite documentele de acțiune, pe căi legale, la instanțele abilitate, inclusiv la cele judecătorești.
          - În acest scop s-a prevăzut și convocarea, la nevoie, a  unei sesiuni extraordinare a președinților structurilor noastre asociative.
          4. La acest punct, Grupul a mai luat în discuție următoarele:
          - urmărirea şi susţinerea amendamentelor şi modificărilor propuse  la Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, inclusiv analiza și formularea de propuneri pentru armonizarea prevederilor acestei legi cu actualul Cod Fiscal in domeniul asistenței medicale;
          - reluarea şi susţinerea propunerilor pentru modificarea Legii nr.215/2015 privind ceremoniile oficiale prin demersurile la ministerele/instituțiile noastre de apartenență;
          - coordonarea eforturilor, la nivel național și în special la cel local, acolo unde este cazul, și susținerea reciprocă la autoritățile publice pentru implementarea planurilor dedicate anului centenar 2018.
          - Unanim s-a subliniat faptul că structurile nostre asociative se delimitează de acțiunile de protest inițiate de unele asociații cu prilejul evenimentelor ocazionate de desfășurarea întrunirilor NATO la București. În acest sens, vrem să subliniem că am urmărit cu amăraciune în multe ocazii, cum europarlamentari români, înalți demnitari ai statului, ”au mers cu pâra la diverse instituții internaționale”. Onoarea și demnitatea de rezervist militar nu sunt compatibile cu asemenea manifestări. Structurile noastre asociative au capacitatea de a rezolva problemele, cu care se confrută, cu și numai cu autoritățile române, la noi în Țară.


SOLICITAREA
STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE,
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

Domnilor: -Preşedinţi ai Comisiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Parlamentul României;
            - Preşedinţi ai Comisiilor de muncă şi protecţie socială ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Parlamentul României;
       - Președinți ai Comisilor pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Parlamentul României;
                 
Stimate doamne şi stimaţi domni,

          Structurile asociative reprezentative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională ancorate permanent în realitatea cotidiană a societăţii româneşti, sunt profund afectate de reluarea ”linşajului mediatic”, asupra rezerviştilor militari-pensionari militari, acuzaţi de  „pensii nesimţite”,  „pensii speciale”,  speculaţii şi invective fără acoperire, urmare a unei totale necunoaşteri, în special de către cei responsabili pentru o astfel de cunoaştere, asupra a ceea ce reprezintă segmentul socio-profesional de rezervist militar.
          Ordonanțele de urgență  nr. 57/2016 și 59/2017 încalcă principiile echității și egalității având un evident caracter discriminatoriu, iar din această perspectivă și anti-constituțional. Prevederile art. 40 al OUG nr.47/2016  art. VII al OUG nr.59/04 august 2017 cad sub incidența conflicte de constituționalitate și nu numai.
          Structurile asociative  ale rezerviştilor militari-pensionari militari din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională se poziţionează ferm impotriva eliminării posibilităţilor de actualizare a pensiilor militare de stat aflate în plată, conform noului act normativ al Guvernului precum și asupra unor intenții de modificare a filozofiei de abordare a pensiilor militare de stat.
          Conducerile Asociaţiilor noastre susțin toate elementele mai sus menţionate, precum şi numeroasele semnale care vin din partea membrilor filialelor/sucursalelor judeţene şi ale sectoarelor Capitalei, care reflectă îngrijorarea şi indignarea cadrelor militare în rezervă şi în retragere, sentimente ce sunt determinate de faptul că asemenea măsuri sunt de natură să afecteze grav capacitatea de apărare a ţării, să diminueze interesul pentru cariera militară, să determine specialiştii militari  să părăsească sistemul militar, preferând capitalizarea valorii  lor în alte domenii de activitate mai bine asigurate material şi financiar în detrimentul potenţialului de apărare al ţării.
          Pentru toate aceste considerente, apreciem că actulele normative menționate mai sus reprezintă o măsură nedreaptă faţă de rezerviştii din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi în consecință solicităm ca reprezentanții asociațiilor noastre să poată participa și susține propriile amendamente verbal și scris,  în cadrul sedințelor comisiilor pe care le prezidați.
           Constatând justificarea, temeinic motivată, a celor de mai sus,  ne exprimăm convingerea că vom fi înțeleși și vom primi sprijinul solicitat.
Prezenta solicitare se trimite  spre informare și :
Domnilor - Klaus Werner Iohannis, Președintele României, Comandantul Forțelor Armate;
                 - Călin-Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului, Parlamentul României;
                 - Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor, Parlamentul României;
                  - Mihai Tudose, prim-ministru, Guvernul României;
                  -Preşedinţi ai Comisiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Parlamentul României;
                 - Mihai-Viorel Fifor, ministru, Ministerul Apărării Naţionale;
                 - Tudorel Toader, ministru, Ministerul Justiției
Doamnelor: - Carmen Daniela Dan, ministru, Ministerul Afacerilor Interne;
                    - Lia Olguţa Vasilescu, ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale


AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !
PATRIE, ONOARE, DEMNITATE !


                  Dacă aveți sugestii, propuneri, probleme pe care să le punem în discuție, vă rugăm să vă adresați în scris A.C.M.R.R.-S.P.P., la sediul acesteia.


                 CONSILIUL DIRECTOR AL A.C.M.R.R.-S.P.P.


miercuri, 4 octombrie 2017

C O M U N I C A T

In ziua de 4 noiembrie a.c., Asociatia va aniversa 18 ani de la fiintare (majoratul). Festivitatile prilejuite de

eveniment vor avea loc in ziua de 3 noiembrie a.c., intre orele 13.15 pana la orele 18.00, la sediul

institutiei. Accesul se va face prin Punctul control principal din Bd.Geniului, incepand cu ora 13.00.

vineri, 25 august 2017

                         ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

        CASA DE PENSII SECTORIALĂ


                                                     COMUNICAT DE PRESĂ


      Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale va proceda la actualizarea drepturilor de pensii ale tuturor pensionarilor militari aflați în plată la data de 30.06.2017 ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, în care se stipulează faptul că începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ (30.06.2017), cuantumul brut al soldelor de funcție ale cadrelor militare în activitate și soldaților și gradaților profesioniști se majorează cu 15%. Prin urmare, luând în considerare prevederile art. 60 alin. (1) și (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale va proceda la emiterea unor decizii de actualizare a pensiilor pentru fiecare beneficiar, din oficiu, fără a fi necesară depunerea de cereri din partea pensionarilor.

                             Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale
miercuri, 31 mai 2017

Sărbătorirea Zilei Rezervistului Militar ne oferă plăcutul prilej de a vă
adresa cele mai sincere urări de sănătate, viață lungă, fericire și multă
liniște sufletească.
Alăturându-ne celor care vă înconjoară cu dragoste, vă rugăm să primiți
sincera urare de LA MULȚI ȘI FERICIȚI ANI.


CONSILIUL DIRECTOR,

luni, 15 mai 2017
Fotografia postată de Elena Neacsu.

In perioada 24.07.-03.08.2017 organizam o excursie in Bucovina - Maramures. Numarul de locuri este limitat la 29 persoane. Pret orientativ per familie 2200 lei, iar pentru o persoana (single), 1400 lei.
Pretul reprezinta transport, cazare si masa (mic dejun si cina).
Transportul se efectueaza cu autocarul. Plecarea in data de 24.07.a.c., ora 07.00, de la sediul Asociatiei, sosirea in seara zilei de 03.08.a.c.
Programul excursiei:
- cinci zile/patru nopti - Bucovina (Poiana Negrii, Gura Humorului, Tg.Neamt, manastirile Humor, Neamt, Agapia, Varatec, Suceava, Sucevita, Moldovita, Putna);
- sase zile/cinci nopti - Maramures (Ocna Sugata, Sighetul Marmatiei, Sapanta, Negresti Oas, Barsana, Viseul de Sus, Poienile Izei, Botiza, manastirile din zona, plimbare cu mocanita);
- o noapte - Deva (Manastirea Prislop, Horezu).
La inscriere (pana la data de 19.06.2017), se achita un avans de 30% (700 lei), iar diferenta de 70% pana pe 15.07.2017, la sediul Asociatiei.

joi, 4 mai 2017

Balul rezervistului SPP !
În data de 26 mai 2017 la Restaurantul Casa Banil , strada Petre Ispirescu, sector 5 începând cu ora 18.00 va așteptăm la balul rezervistului SPP ! Inscrierile și plata -110,00lei de persoana , la sediul ACMRR SPP pana la 22 mai 2017 ora 13.00 .Locuri disponibile maxim 120 ! Detalii la inscriere! Vă așteptăm să petrecem o seara plăcută alături de cei dragi cât și de foști colegi , cu socializare, antren, dans și voie bună!

miercuri, 5 aprilie 2017

NOI INFORMATII DESPRE EXCURSIE!

Cu sprijinul "Basilica Travel", A.C.M.R.R.-SPP organizează o excursie de 8 zile (7 nopti) in Israel - Iordania, perioada 24 sept. - 01 oct.a.c., pret 780 euro/pers.
In pret sunt incluse: transport dus-intors, cu avionul, 7 nopti cazare, la hoteluri de 2-3 stele (2 nopti Nazareth, 2 nopti Amman, 3 nopti Bethleem), masa demi-pensiune, transport cu autocarul la obiectivele turistice, ghid lb.romana, taxe aeroport si asigurare de calatorie, intrari obiective, bacsis sofer si ghid.
Inscrieri si detalii la sediul Asociatiei, pana la 21 aprilie 2017.Locuri limitate,45!
Plata avansului este de 200 Euro/pers., pana pe 21 aprilie 2017.
Pasapoartele sa fie valabile pana la sfarsitul lunii mai 2018 (cel putin), acestea urmand a fi predate la Asociatie in vederea obtinerii vizelor la data fixata de "Basilica Travel" (inceputul lunii august a.c.).

miercuri, 29 martie 2017

SĂRBĂTORIREA ZILEI SFANTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE

Din cauza timpului nefavorabil, activitatea din ziua de duminica, 23 aprilie a.c. se devanseaza pentru 

ziua de sambata. 22.04.a.c., incepand cu orele 11.00.

Transportul membrilor noştri va fi asigurat cu autocarul sau cu maşina proprie. 

Autocarul va pleca la orele 10,00, din Bd.Geniului nr.42 B (punct acces nr.1).

luni, 13 martie 2017


Deoarece Balul Martisorului a avut un succes deosebit, toti participantii isi doresc sa repetam evenimentul! De aceea, va propunem sa ne intalnim pe 31.03.2017, orele 18.00, 
in aceeasi locatie, "Casa Banil" din str. Petre Ispirescu, sector 5.

Inscrierile se fac la sediul Asociatiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din S.P.P, 
pana in data de 28.03.2017. 

La inscriere se achita si pretul de 100 lei de persoana !

Cu aceasta ocazie, dorim ca astfel de evenimente placute sa le organizam, daca sunteti de acord, 
o data pe luna ! 

Puteti petrece o seara de vis, împreună cu perechea dumneavoastră, bucurându-vă, totodată, de compania foştilor colegi si colege.

Mâncăruri si băuturi alese pentru toate gusturile şi...... mult, mult dans si voie buna !

Va asteptam cu placere !

luni, 6 martie 2017

IMPORTANT !!!


ADUNAREA GENERALA PENTRU DARE DE SEAMA SI APROBARE A DOCUMENTELOR INTERNE ANUALE VA AVEA LOC IN ZIUA DE SAMBATA,
25 MARTIE 2017, LA SEDIUL S.P.P., ETAJ VI, INCEPAND CU ORELE 11.00.


MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR VA INVITA SA PARTICIPATI !

marți, 28 februarie 2017


ANUNT EXCURSIE


Cu sprijinul "Basilica Travel", A.C.M.R.R.-SPP organizează o excursie in Israel - Iordania, de 7 zile, 6 nopti, in perioada 15-25 mai a.c., pret 725,00 Euro/pers. 
In pret sunt incluse: transport dus-intors, cu avionul, 6 nopti cazare, la hoteluri de 2-3 stele, masa demi-pensiune, transport cu autocarul la obiectivele turistice, ghid lb.romana, taxe aeroport si asigurare de calatorie, intrari obiective, bacsis sofer si ghid.
Inscrieri (pana la 50 de persoane) si detalii la sediul Asociatiei, pana la 27 martie 2017. La inscriere se aduc si copii dupa C.I. si pasapoarte .
Plata avansului de 50% din pret pana pe 27 martie 2017.
Pasapoartele sa fie valabile pana la sfarsitul lunii noiembrie a.c. (cel putin), acestea urmand a fi predate la Asociatie in vederea obtinerii vizelor la data fixata de "Basilica Travel".

miercuri, 1 februarie 2017

NU RATAŢI OCAZIA!
BALUL MARTISORULUI ,
organizat in onoarea mult distinselor si iubitelor noastre doamne, care ne-au fost, ne sunt si ne vor fi mereu alaturi. 
Acest bal va avea loc la restaurantul BANIL, str.Petre Ispirescu, sector 5, în seara de 3 martie 2017, 
între orele 18,00 – 01,00.
Inscrierile se pot face până pe 27 februarie, ora 13.00, totodata si plata, 90,00 lei de persoană, la sediul Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din S.P.P ! 
Locurile sunt limitate, doar 100! 
Puteti petrece o seara de vis, împreună cu perechea dumneavoastră, bucurându-vă, totodată, de compania foştilor colegi si colege .
Mâncăruri si băuturi alese pentru toate gusturile şi...... mult, mult dans si voie buna ! Va asteptam cu placere !

Arhivă