Cooperare.
Relaţiile de cooperare şi colaborare ale Asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi în retragere din S.P.P. cu asociaţiile similare din Sistemul de Apărare Ordine Publică și Siguranţă Națională se desfăşoară pe baza unui PROTOCOL în virtutea căruia părţile semnatare se obligă să respecte următoarele principii:
a) păstrarea autonomiei şi identităţii, a structurilor interne şi personalității juridice ale fiecărei Asociaţii, în conformitate cu prevederile Statutului şi hotărârilor Conferinţelor Naţionale (Adunărilor Generale) proprii;
b) egalitatea în drepturi şi obligaţii a fiecărei părţi semnatare în luarea deciziilor sau hotărârilor, prin consens;
c) echidistanţă și voinţa de a nu se implica politic şi a nu desfăşura activităţi în favoarea sau defavoarea vreunui partid sau formaţiuni politice.Scopul cooperării şi colaborării urmăreşte îndeplinirea următoarelor deziderate:
a) conjugarea eforturilor Asociaţiilor semnatare pentru reprezentarea eficientă a intereselor legale şi legitime ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi ale familiilor acestora în relaţiile cu ministerele de resort, Guvern, Parlament şi Administrația Prezidenţială, apărarea drepturilor dobândite şi redobândirea celor abuziv anulate, promovarea şi susţinerea unor legi şi acte normative ce vizează interesele şi protecția socială a celor pe care îi reprezintă;
b) adoptarea unor poziţii comune în combaterea sau condamnarea unor manifestări ostile, care declanşează, în mod deliberat, campanii mediatice de calomniere şi denigrare a unor instituţii fundamentale ale statului de drept sau a structurilor şi asociațiilor pe care le reprezintă şi prezentarea acestora în cadrul unor conferinţe de presă, în mijloacele de informare în masă audiovizuale şi scrise;
c) realizarea unei mai bune apropieri şi cunoașteri între Asociaţiile semnatare, prin:
- schimbul periodic de informaţii şi de experienţă la nivelul conducerilor executive sau a departamentelor componente;
- participarea reciprocă (pe bază de invitaţie) la activităţile organizate;
- realizarea unui schimb de documente interne, în proiect sau elaborate şi adoptate (statut, regulament de funcţionare, buletine informative, ordine generale, reviste etc), pentru formularea unor puncte de vedere unitare sau apropiate.


Principalele domenii în care se asigură cooperarea şi colaborarea sunt:
a) activitatea legislativă;
b) protecția socială a cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi a familiilor acestora;
c) promovarea imaginii cadrelor militare în rezervă şi în retragere.Asociaţiile similare din Sistemul de Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională cu care Asociaţia noastră are relaţii de colaborare şi cooperare:


A.N.C.M.R.R. – M.Ap.N.


A.N.C.M.R.R. – M.A.I.


A.C.M.R.R. – S.R.I.


A.C.M.R.R. – S.I.E.


A.C.M.R.R. – S.T.S.


A.N.C.M.R.R. –D.G.I.P.I./M.A.I.

Arhivă