marți, 20 martie 2012

ANUNȚ IMPORTANT

STIMAȚI COLEGI,

Vă reamintim că Adunarea generală a Asociaței noastre va avea loc pe data de 31 martie a.c. și va începe la ora 10,00, în sala de la etajul 4 din corpul B 3.

Ordinea de zi a adunării va fi următoarea:

1.     Darea de seamă a Consiliului Director;

2.     Raport privind activitatea economico-financiară pe anul 2011;

3.     Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012;

4.     Raportul comisiei de cenzori;

5.     Alegerea noului Consiliu Director

Pentru ca adunarea să decurgă statutar, e nevoie de o prezență cât mai mare a membrilor Asociației. Avem rugămintea să transmiteți acest anunț colegilor cu care mai luați legătura în perioada care urmează.

Vă mulțumim!

Consiliul Director

Arhivă