sâmbătă, 6 septembrie 2014

A N U N Ţ

În data de 03 septembrie 2014, la întrunirea Consiliului Director s-au aprobat următoarele:

DECIZIA CONSILIULUI DIRECTOR din 03.09.2014

1.        Adoptă statutul asociației în forma și cu modificările aprobate de Adunarea Generală din 29.03.2014 și îl va înainta către judecătoria Sectorului 5 pentru validare, după rezolvarea problemei spațiului locativ al asociației (răspund: prim -vicepreședintele și președintele Comisiei statutare);
2.        Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe sem. II 2014 și Planul de activitate pe aceeași perioadă;
3.        Aprobă noul tip de legitimație pentru membrii asociației și îi desemnează pe prim- vicepreședinte și  vicepreședinte să se ocupe de realizarea sa, în vederea validării acesteia de către conducerea Serviciului de Protecţie şi Pază;
4.        Hotărăște să marcheze aniversarea a 15 ani de existență a asociației, în ședința festivă a Consiliului Director din data de 16.10.2014 la care vor fi invitați să participe și membrii fondatori ai asociației;
5.        Ia act de demisia președintelui Comisiei de cenzori, dna. lt.col.(r) Stan Ilinca și îl împuternicește pe dl. lt.col.(r) Cojocariu Ion, să coordoneze activitatea Comisiei până la Adunarea Generală din 2015;
6.        Aprobă ca până la Adunarea Generală, organigrama aparatului de conducere să fie completată cu funcția de Ajutor secretar  și aceasta să fie ocupată de dl. plt.adj.șef (r) Ilieș Adrian iar cea de Secretar de dl. col.(r) Burcea Dan;
7.        Îl desemnează pe vicepreședinte să prezinte in luna octombrie 2014, propunerile de înaintare la gradul următor a membrilor asociaţiei;
8.        Aprobă introducerea pe sit-ul asociației, propunerile de excursii pentru "Revelionul 2015" și "Primăvara - vara 2015" (mai-iunie).

PREȘEDINTE

Col.(r) Filip Vasile ROTARU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu