marți, 30 aprilie 2013

LA MULŢI ANI, BRAVI INFANTERIŞTI!


La 30 aprilie sărbatorim Ziua Infanteriei Române. Se cuvine să cinstim faptele de vitejie ale infanteriştilor români, eroii Armatei Române, cei care au scris cu sângele lor filele istoriei României moderne. Infanteria a strâbâtut istoria odatâ cu poporul român, contribuind decisiv la apararea fiinţei sale. Remarcabilă în acest sens este afirmaţia lui Nicolae Bălcescu, care scria că "pedestrimea, această armă a bătăliei era dispreţuită în Europa, când românii simţiră importanţa ei şi îşi organizează pedestrimea lor".
      Constituirea primelor elemente ale armatei pământene, în anul 1830, după Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu, a făcut ca sâmburele renaşterii spiritului românesc să dea roade. Primul pas a fost acela al organizării unor "gărzi înarmate", la 30 aprilie 1830. Armata creată slujea la paza frontierelor şi ţinea buna ordine în interiorul Ţării Romaneşti. Nu era o armată care să poată face faţă unei invazii străine. Era constituit, însă, sîmburele forţei armate care avea să lupte mai târziu cu glorie pentru independenţa şi întregirea neamului. Acesta este, de fapt, şi actul de înfiinţare al Infanteriei moderne româneşti.
 
LA MULŢI ANI, INFANTERIEI ROMÂNE ŞI TUTUROR CELOR CARE AU SLUJIT ŢARA SUB DRAPEL, PURTÂND PE EPOLEŢI ÎNSEMNELE REGINEI BĂTĂLIILOR!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu