sâmbătă, 14 ianuarie 2012

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

Cu sprijinul colegului nostru, domnul colonel (r.) Dorel Nuţu, punem la dispoziţia celor care vor să conteste decizia de revizuire a pensiei câteva documente care pot fi folosite la redactarea contestaţiei. Acestea sunt:
1. Motive de netemeinicie pentru contestarea deciziei de revizuire a pensiei;
2. Model de contestaţie;


(Din cauza posibilităţilor tehnice oferite de programul cu care lucrăm, nu pute posta şi două tabele în care puteţi reliefa 
S I T U A Ţ I A
diferenţelor  dintre cuantumurile veniturilor minimale prevăzute de ANEXA 1 la   O.U.G.nr.1/2011, MAI MARI,  şi cele ale veniturilor din ANEXA la Decizia de revizuire a pensiei,   MAI MICI)

Motive de netemeinicie pentru contestarea deciziei de revizuire a pensiei1. Verificaţi continuitatea intervalelor de timp (să nu existe perioade lipsă);
2. Verificaţi, pentru perioadele în care aţi avut un anumit grad militar,şi contestaţi dacă există salarii lunare mai mici decât cuantumul minim al gradului şi funcţiei din Anexa 1 / OUG nr. 1/2011;
3. Va anexez 2 Tabele in care sunt evidentiate veniturile trecute in adeverinta, mai mici decat solda gradului minim din tabelul anexa la OUG 1,
4. Pentru fiecare interval, comparaţi salariul din decizia de revizuire cu veniturile din adeverinţa primită de la CMZ  şi contestaţi acolo unde salariul este mai mic decât venitul din adeverinţă;
5. Urmăriţi logica succesiunii salariilor, şi contestaţi acolo unde fără un motiv evident, salariul din intervalul respectiv este diminuat faţă de perioadele adiacente;
6. Verificaţi, pentru fiecare an calendaristic, lunile august şi decembrie, când se acordau prime, precum şi lunile de la început de an, când se acorda al 13-lea salariu şi contestaţi dacă în aceste perioade salariile nu înregistrează aceste creşteri;
7. Reclamaţi faptul că prin forma de redactare a anexei la decizia de revizuire, nu se pot identifica cuantumurile corepunzătoare soldelor de gra şi de funcţie, a sporurilor şi indemnizaţiilor care trebuiau să fie luate în calcul conform OuG nr. 1/2011.
OUG 1/2011
Art. 12. — (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile/soldele brute sau nete, după caz, astfel:
a) salariile/soldele brute, până la data de 1 iulie 1977;
b) salariile/soldele nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile/soldele brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

ALTE SFATURI ,DACA LE VRETI:

Adaptarea modelului nu inseamna NUMAI completarea numelui in prima pagina.Am vazut contestatii "gata de trimis la comisie" in care nici macar nu era calculata diferenta dintre pensia veche si cea revizuita. In multe dintre ele, spatiile punctate erau ... tot punctate. Nu stiu ce sa mai cred! Oare atat de putin ne pasa de noi? CINE sa vina si sa ne faca aceasta operatiune?
Daca cu referire la pct. A si B, nu e prea mult de lucru, pentru punctul referitor la calcul, cuantum, greseli, inexactitati etc. fiecare dintre noi trebuie sa puna serios osul la munca.
Oricat de bun ar fi avocatul pe care vi l-ati ales, acela nu va cunoaste cariera asa cum o cunoaste fiecare dintre dvs. Multi mi-au replicat ca "Nu-i bai, ce rost mai are sa-mi bat capul cu calcule, ca daca instanta imi admite cererea si revin din  nou pe Legean 164 situatia e rezolvata". Eu cred ca e o abordare foarte gresita a problemei. Dar cat timp va trece pana la solutionarea de catre instanta a spetei? Cati ani? Comisia de Contestatii Pensii poate sa tina seama de greselile de calcul pe care le invocati la pct. 3, DAR NICIODATA NU VA FACE ALTCEVA DECAT SA APLICE Lg.119/2010 si OUG 1/2011. Nu va putea anula decizia, chiar daca noi cu toti o cerem si nici sa dispuna pastrarea vechii decizii ca nu are temei legal pentru asta. Aceasta Comisie este obligata sa APLICE legea (asa tampita cum e), nu sa o CREEZE/DESFIINTEZE. Acum, aici, la Comisie, se pot face corectiile si completarile necesare, daca ati constatat din analiza Buletinului de calcul atasat ca sunt greseli.

DAR INCERCATI SA VA IMPLICATI MAI MULT IN REZOLVAREA ACESTEI CHESTIUNI.

Incercati sa abordati problema "de la punctul 3" CU TOATA SERIOZITATEA si ca si cum aceasta ar fi SINGURA problema a Contestatiei,  chiar daca e trecuta la urma.
La instanta de judecata lucrurile stau un pic altfel. In urma Deciziei 29/2011 a ICCJ, rezulta ca fiecare instanta va trebui sa aprecieze, de la caz la caz, cat de tare este afectat dreprul de proprietate (pensie) al petentului prin diminuarea cuantumului si sa se pronunte.Vor fi surprize mari, sa nu va imaginati ca vor curge valuri-valuri de HJ de admitere a actiunilor, lupta nu va fi deloc simpla. Si aici, prin cererea de chemare in judecata (daca problema ref la corectitudinea calculelor nu s-a solutionat la Comisie) va trebui sa demonstrati ca dreptatea e de partea dvs. Multi dintre dvs. sunteti specialisti in finante, economisti. Cei care nu suntem, apelam la acesti specialisti. Nu va aruncati in demonstratii matematice de sa lesine completul de judecata, ca nu ati rezolvat nimic; daca veti veni cu un sistem de ecuatii de gr. III sau cu sin de alfa si cos de beta, nu impresionati pe nimeni. Expunerea problemei financiare pentru completul de judecata trebuie sa fie simpla, CLARA si exacta.In complet sunt absolventi de drept, nu de ASE.
Am simtit nevoia sa va fac aceste precizari, nu din senin, ci din motive FOARTE BINE INTEMEIATE. Pesemne ca voi mai reveni cu ... cicaleala pe parcurs, dar cred ca e bine ca fiecare dintre noi sa abordam cu maximum de seriozitate aceasta problema.
Succes si Doamne ajuta!

 MODEL DE CONTESTAŢIE


Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul ...........................................(rez.).___________________, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  depun prezenta

CONTESTAŢIE

la Decizia de revizuire a pensiei nr. ______/15.12.2011 ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
prin care solicit:
A. ÎN PRINCIPAL:
Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.
Revocarea deciziei de revizuire contestate,pentru recuperarea dreptului de proprietate al subsemnatului asupra gradului de militar.
B. ÎN SUBSIDIAR:
În măsura în care veţi respinge Revocarea deciziei de revizuire a pensiei, contest cuantumul pensiei revizuite.
pentru următoarele

MOTIVE
A. CU PRIVIRE LA REVOCAREA DECIZIEI DE REVIZUIRE A PENSIEI
I. Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziei de recalculare a pensiei nr.59874 din 31.12.2010.
1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispozițiilor H.G. nr.735 din 21 iulie 2010 (pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor ).
2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus:suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond.
3. Aşadar,emiterea Deciziei de recalculare a pensiei nr. ______ din 31.12. 2010 s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.
4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiei în baza unui act a cărui aplicare era suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziei de revizuire contestate şi a cuantumului pensiei, astfel cum a fost el stabilit în procesul de revizuire.
5. Decizia de revizuire a pensiei nr. ______ emisă la 15.12.2011 este lovită de nulitate absolută din considerentul că ar trebui revizuită o decizie de recalculare emisă în mod legal.Ori, am demonstrat că decizia de recalculare nu are temei juridic legal, fiind emisă totodată, de o autoritate care nu avea competenţa legală de a emite decizii de recalculare, respectiv Direcţia Financiar-Contabilă a Ministerului Apărării Naţionale.

II. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului
6. Revizuirea unei deciziei de recalculare (emisă în mod nelegal şi abuziv de o instituţie fără această competenţă, aşa cum am demonstrat), încalcă dreptul de proprietate al subsemnatului asupra pensiei deţinute în mod legal în baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010, astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie,indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.
7. De asemenea, în motivaţia Inaltei Curţi de Casaţie si Justiţie cuprinsă în Decizia nr. 38/07.01.2011 se menţionează că dreptul la pensie este un drept patrimonial care nu poate fi luat de cineva.

III. Încălcarea  principiului neretroactivităţii  legii
8. Măsura privind revizuirea pensiei recalculate emisă în mod nelegal, are loc prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”.
9. Încălcarea acestui principiu rezultă din faptul că Decizia de revizuire a pensiei nr. ______ emisă la data de 15.12.2011, îşi produce efecte retroactiv, de la data de 01.01.2011, în condițiile în care la data de 31.12.2010 dreptul meu de pensie era născut pe baza Legii nr.164/2001,anterioare apariţiei Legii nr.119/2010.În această situaţie,pe data de 01.01.2011 nu pot opera, concomitent,două dispoziţii contrare: una care să prevadă recalcularea pensiei, iar cealaltă care să prevadă revizuirea recalculării.
10. Aduc ca argument suplimentar, faptul că prin revizuire se încalcă principiul neretroactivităţii legii, prevăzut de Decizia nr.830/2008 a Curţii Constituţionale care a statuat că „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.
11. În cazul meu legea anterioară Legii nr. 119/2010, în baza căreia am primit pensie în luna decembrie 2010 este Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările, completările şi actualizările ulterioare.
12. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglemntări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.
13. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata: “În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente”.Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.
14. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că:” pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor”, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.
15. Drepturile mele legal câştigate sunt cele prevăzute de Legea nr.164/ 2001, anterioară Legii nr. 119/2010 şi nu de cele cuprinse în decizia nelegală de recalculare a pensiei mele şi emisă de o instituţie publică fără competenţă în acest domeniu. Ori revizuirea, în opinia legiuitorului, urmăreşte corectarea unor presupuse erori intervenite în procesul legal de recalculare al unor drepturi de pensie.
16. Concluzia este că nu se poate revizui ceva nelegal atribuit.

IV. Încălcarea principiului drepturilor câştigate
17. Decizia de revizuire a pensiei recalculate nr. ______ emisă la data de 15.12. 2011, pe care înţeleg să o contest, este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate. Drepturile mele legal câştigate sunt drepturile consacrate prin acte legale emise de statul român, prin casa de pensii, după pensionarea mea şi aflate în plată, la data de 31.12.2010.
18. După data de 01.01.2011 drepturile mele au fost, în mod abuziv diminuate, cu încălcarea legalităţii, prin emiterea de decizii de recalculare a pensiei mele, fără nici un suport legal, nefiind drepturi legal câştigate.
19. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse”.
20. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.
21. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.
22. Mai mult, acest principiu a fost inclus în dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000, modificată: ,, (6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51. (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos”.

  V. Încălcarea principiul egalităţii în drepturi şi nediscriminării
23. Curtea Constituţională prin exceptarea magistraţilor de la recalcularea pensiilor de serviciu, încalcă principiul fundamental al egalităţii în drepturi a cetăţenilor,determinând discriminarea militarilor care beneficiază de pensii de serviciu.Totodată, Curtea Constituţională prin această decizie intră in contradicţie cu propria practică, potrivit căreia,,dreptul la pensie de serviciu îl au toate forţele de apărare şi ordinii publice – armata, poliţia şi serviciile speciale” (Decizia nr. 20 /2000).
24. Legislaţia comunitară europeană Pilonul al II-lea, Directiva nr.86/378/ CEE, modificată prin Directiva nr.96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele ocupaţionale de securitate socială, care acoperă sectorial şi legile speciale de pensii ale magistraţilor, militarilor, poliţiştilor ş.a., a condus la atenţionarea Guvernului României prin Raportul de consultare din 31.01.2007 al Comisiei Europene prin care i ,,se atrage atenţia asupra faptului că, pentru legislaţia neconformă Directivelor cominitare, Comitetul Miniştrilor va transmite Romţniei scrisori de notificare oficială, declanşând astfel acţiunea de neîndeplinire a obligaţiilor de Stat membru al U.E”
25. Faţă de cele de mai sus solicit revocarea Decizia de revizuire a pensiei nr. ______ din 15.12.2011,emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, pe care înţeleg să o contest.

B.    CU PRIVIRE LA RECUPERAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA GRADULUI MILITAR
26. Revizuirea deciziei nelegale de recalculare a pensiei, nu prevede în expunerea temeiului legal şi recăpătarea dreptului subsemnatului asupra gradului militar deţinut până la data de 31.12.2010, când prin dispoziţiile Legii nr. 119/2010, modificată şi ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, a fost abrogată Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, dar şi unele prevederi din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, modificată, în care se stipulau dreptul de proprietate al cadrului militar asupra gradului dobândit.
27. Abrogarea acestor prevederi echivalează cu degradarea mea militară, „pedeapsă” suplimentară prevăzută doar de legea penală.
28. Astfel, potrivit art. 3 din Legea nr. 80/1995 – ,,Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”, iar potrivit art. 69 din Legea 80/1995 – “Degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere, condamnate la pedeapsa complementară a degradării militare prin hotărâre judecătorească”.
29. Potrivit art. 67/Cod Penal - degradarea militară este definită ca: „Pedeapsa complementară a degradării militare şi care constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principala stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă.” De asemenea, “degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari şi rezervişti pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani.”
30. Cum gradul militar are conţinut patrimonial (prin coeficientul de grad care mi s-a luat în calcul la stabilirea pensiei militare în baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010), consider că lipsirea de acest drept este în afara prevederilor constituţionale şi a dreptului comunitar, şi reprezintă o vătămare a drepturilor mele.
31. Prin transformarea pensiei militare, stabilita în baza Legii nr. 164/2001, ca lege anterioară apariţiei Legii nr.119/2010, în pensie pe baza principiului contributivităţii, conform Legii 119/2010, sunt degradat militar, nelegal şi abuziv, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, în sensul ca nu mai beneficiez de prevederile art. 11 din Legea 80/1995, modificată.
32. Menţionez faptul că până la data întocmirii contestaţiei nu am săvârşit nici o faptă care să conducă la infracţiuni pentru care să mi se aplice pedeapsa complementară a degradării militare şi la pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă.
33. Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, şi de faptul că prin decizia de revizuire a pensiei mele legal câştigate în baza unei legi anterioare Legii nr. 119/2010, nu se repară o nedreptate, ci se menţine abuzul privind privarea de a beneficia de gradul dobândit legal, mă consider vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a Deciziei de revizuire contestate, cu recuperarea dreptului meu asupra gradului militar, acordat legal de statul român, în conformitate cu legile şi regulamentele militare.

C. CU PRIVIRE LA CUANTUM
a) Cu privire la cuantumul pensiei stabilit prin decizia de revizuire
34. Prin cuponul de plata din luna decembrie 2010 , cuantumul pensiei mele stabilit în baza Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, anterioară Legii nr. 119/2010 şi care, în fapt şi de drept, reprezintă drepturile mele legal câştigate, era de ______lei .
35. Prin Decizia de recalculare a pensiei nr. ______ din 31.12.2010,emisă în mod nelegal şi abuziv şi pe care am contestat-o la Comisia de contestaţii pensii şi am primit un dezamăgitor răspuns, fără a se răspunde la cererile consemnate în contestaţia mea, cuantumul pensiei a fost stabilit la ______lei, cu ______lei mai putin decât cuantumul de ______lei,valoarea drepturilor mele legal câştigate.
36. Prin Decizia de revizuire nr. ______ emisa la data de 15.12.2011, cuantumul pensiei mele este de ______lei.
37. Rezultă, că pensia mea legal câştigată (cea existentă pe talonul de pensie din decembrie 2010,în baza Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, anterioară Legii nr.119/ 2010) a fost arbitrar  diminuata cu ______ lei.
38. Acest cuantum revizuit este incorect stabilit constituind o eroare în activitatea de revizuire a pensiei mele recalculate şi a cuantumului pensiei legal dobândite şi primite pe cuponul de plata în luna decembrie 2010.
39. Aşadar, prin diminuarea cuantumului pensiei mele legale se încalcă dispoziţiile constituţionale şi legale menţionate, fapt pentru care contest noul cuantum şi cer să mi se păstreze în plată cuantumul de ______lei , legal câştigat şi aflat în plată la 31.12.2010.

b) Cu privire la modalitatea şi datele de calcul avute în vedere la stabilirea cuantumului pensiei revizuite,aduc la cunoştinţa comisiei de contestaţii pensii si contest următoarele:

40.  Din studiul Deciziei de revizuire nr. ______ emisa la data de 15.12. 2011 şi al buletinului de calcul ataşat acesteia rezulta ca nu este certificata conformitatea cu originalul a urmatoarelor date :
1. cuantumul lunar al veniturilor obtinute si stagiul de cotizare realizat;
2. vechimea in serviciul militar si vechimea totala in munca;
3. perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfasurata in grupa I-a si a II-a de munca.
41.  Din analiza datelor inscrise in actele anexate la Decizia de revizuire nr. ______ emisa la data de 15.12.2011, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei mele militare, în conformitate cu art.5 din O.G. nr. 33/ 2002 , modificată și aprobată prin Legea nr. 223/2002 care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara avand in vedere ca in activitatea mea de ofiter activ, nu am beneficiat de o carte de munca pentru a-mi putea verifica acum realitatea datelor inscrise in decizia de pensie si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, la varsta inaintata, poate sa-si aminteasca cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
42.  Din calculul evidentiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei.
In conditiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog sa-mi comunicati care sunt aceste perioade, precum si demersurile facute de cei abilitati pentru a identifica statele de plata lipsa, avand in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanta a fost obligarea emitentului de a obtine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite;
43.  Din confruntarea veniturilor consemnate in buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire nr. ______ emisa la data de 15.12.2011, cu soldele minime de grad si functie din Anexa 1 la OUG 1/2011,rezulta mari inadvertente .Deoarece nu am posibilitatea de a le verifica, în comparație cu persoanele civile, unde veniturile sunt consemnate în cărțile de muncă sau alte înscrisuri legale,sunt indrituit sa contest realitatea, exactitatea  si corectitudinea TUTUROR datelor din decizie si anexele acesteia.
a. Astfel, anexa la Decizia de revizuire nr. ______/15.12.2011-“ Date şi elemente….” are înscrise cuantumuri  aferente veniturilor salariale lunare în mod evident eronate sau care se impun a fi clarificate în cea ce priveşte corectitudinea lor.Am constatat (detalii în Anexa nr.1 la Contestatie) diferenţe în minus fata de veniturile minimale prevăzute de Anexa 1 la O.U.G.1 /2011, care sunt MAI MARI decat sumele inscrise in adeverinta. Este evident că veniturile au fost preluate incorect din statele de plată ,având în vedere că eu în întreaga mea activitate de cadru militar nu numai că nu am îndeplinit funcţii inferioare gradului,dar am fost numit pe funcţii superioare gradului avut cu 1-2 trepte.
b. Consider ca cinstit si corect ar fi fost ca in absenta datelor despre veniturile salariale lunare dobandite de mine, pentru anumite perioade ,sa fi fost utilizate in anexa la decizia de revizuire a pensiei nr. ______/15. 12.2011 cuantumurile veniturilor minimale corespunzator gradelor functiilor real incadrate ,stiindu-se faptul ca in M.Ap.N.(si nu numai) era generalizata practica incadrarii pe functii superioare gradului detinut. La subunitatile de cercetare functiile de comanda sunt mai mari cu o treapta decat la alte arme (ex:cdt.pluton (grup) cc.functia este de cpt.). Ulterior,cu studii militare superioare (AISM ) pana la gradul de colonel am fost incadrat numai pe functii superioare gradului detinut,cu minimum 2 trepte.In urma calculelor facute diferenta ,cel putin in cazul meu, este semnificativa (48 de luni, 1.768.938 lei),asa cum arat in Anexa nr.2 la prezenta Contestatie.
c. De altfel,nu inteleg cum nu au fost gasite aceste date cand,se stie ca in   memoriul original si in fisa de pensie (care se afla la CMZ) sunt inscrise functiile si gradele detinute si acestea constituie dovezi privind veniturile realizate!(a se vedea copiile Filei 12 a si Fisei matricole cod 28883 din Memoriul original,Anexele 3 si 4 la prezenta Contestatie).
d. Nu se regăsesc în anexa la Decizia nr. ______ emisa la data de 15.12. 2011, recompensele primite de mine în cariera militara.
e. Nu se regăsesc în anexa la Decizia nr. ______  emisa la data de 15.12. 2011, premiile anuale (al 13-lea salariu).
f. Sumele respective pot fi identificate în ordinul de zi pe unitate sau în statele de plată a acestora aflate ,unele în dosarele cu documente contabile justificative (în măsura în care nu au fost distruse) altele în dosarele cu statele de plată a drepturilor băneşti lunare.
Vă rog ,domnule preşedinte, să dispuneţi revederea surselor documentare enumerate mai sus si să ordonaţi revederea statelor de plată de către un profesionist (ofiţer de finanţe),convingerea mea fiind că sumele contestate de mine sunt urmarea preluării eronate a acestora (de la alte coloane decât cea a totalului brut/net ).

44. Menţionez, în final, pentru conformitate cu prevederile art.125 din H.G. nr.257/2011 privind normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/ 2011, conform careia angajatorul sau orice alti detinatori de arhive sunt direct raspunzatori de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor pe care le inscriu, in baza documentelor detinute, in adeverintele pe care le elibereaza, că  referirile la anexa deciziei de revizuire nr. 59874 emisa la data de 15.12.2011,sunt făcute de mine cu rezerva presupusă de constatarea că aceasta nu este semnată şi nici ştampilată de emitent .

D. Cu privire la modalitatea de majorare a punctajului pentru anii lucraţi în grupa de muncă „alte condiţii”
45.  OUG 1/2011 aduce in discutie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfasurat activitati in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei in vigoare la acea data.
Din analiza deciziei revizuite,rezulta ca nu au fost avute in vedere toate documentele care atesta incadrarea in grupele de munca si implicit punctajul lunar este necorespunzator,asa cum voi arata in continuare:
Potrivit dispozitiilor art.2 alin.(1) din O.U.G.nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicată in Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2011:
”Pensiile …..pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, in baza actelor doveditoare prezentate de acesta, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decat cele utilizate la recalculare/ revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea in serviciu, respectiv in munca, utile in sistemul public de pensii, care se au in vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual”, iar potrivit alin. (2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:
a) de la data de 1 ianuarie 2011, daca cererea de revizuire, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala pana la data de 1 ianuarie 2014;
b) de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cererea, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala peste termenul prevazut la lit. a).
In baza acestor prevederi ,precum si in conformitate cu dispozitiile :
- H.G.R. nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, publicată in Monitorul Oficial nr.849 din 29 decembrie 2001, Anexa nr.1(art.1), pct.III, nr.crt.4 – locuri de muncă si activităti cu alte conditii prin care, în vederea pensionării, se iau în calcul doi ani pentru fiecare an lucrat în asemenea conditii;
- Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.116/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate ,Anexa 1,cap.3,pct.4;
- Ordinului ministrului apărării nationale nr.M.200/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.116/ 2002
- M.R.U.-9, Metodologia privind aplicarea unitara a unor procedure de elaborare si inaintare spre aprobare a documentelor necesare stabilirii locurilor de munca si activitatilor ce dau dreptul cadrelor  militare la sporuri de vechime in serviciu in vederea calcularii/recalcularii pensiilor militare de stat”,

am inaintat Centrului Militar Zonal Iasi ,la data de 10.08.2011 cu numarul C.R.24 ”Cererea de intocmire/completare a Fisei de evidenta cu locurile de munca in care am lucrat si care imi dau dreptul la incadrarea in locuri de munca si activitati cu conditii deosebite ,conditii speciale si alte conditii”,la care am anexat adeverintele eliberate de unitatile militare detinatoare de arhive,dupa cum urmeaza:
- nr.DP.948/27.07.2011(Anexa 5) si DP.915/23.08.2011(Anexa 6) ,eliberate de UM 02405 Pitesti ;
- nr.74017/26.09.2011(Anexa 7) si nr.75733/01.11.2011,eliberate de UM 02490”S” Pitesti (Anexa 8),
din care rezultă ca pentru  perioadele cuprinse între anii 1972 – 1979 (7 ani), trebuiau  luate în calcul doi ani pentru fiecare an lucrat în asemenea conditii.

46. Potrivit art. 1 din H.G.R nr. 1294/2001, „Locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei, in sensul prezentei hotarari, se definesc dupa cum urmeaza:
a) locurile de munca si activitatile cu CONDITII DEOSEBITE sunt cele care implica existenta unor factori de risc generati de specificul activitatii militare, cu repercusiuni asupra sanatatii si/sau capacitatii de actiune a cadrelor militare;
b) locurile de munca si activitatile cu CONDITII SPECIALE sunt cele care implica existenta unor factori de risc ridicat, generati de specificul activitatii militare, cu repercusiuni grave si ireversibile asupra sanatatii si/sau capacitatii de actiune a cadrelor militare;
c) locurile de munca si activitatile cu ALTE CONDITII sunt cele care implica pericol permanent de vatamare corporala grava, invaliditate, mutilare, suprimare a vietii ori de pierdere a libertatii - captivitate, terorism, rapiri, luari ca ostateci ori alte asemenea situatii - si pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie”.
H.G.R nr. 1294/2001 delimitează grupa de muncă “ALTE CONDIŢII” ca fiind grupa cu cel mai mare risc profesional, situaţie în care pentru personalul încadrat în această grupă se iau în calcul în vederea pensionării 2 ani pentru fiecare an lucrat in asemenea condiţii.
47. Conform Anexei 1 la H.G.R nr. 1294/2001,Cap.III “ Locuri de munca si activitati cu alte conditii pentru care ,in vederea pensionarii,se iau in calcul doi ani pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii” ,la nr.crt.4 ,in rubrica “Activitati sau locuri de munca pe unitati,functii si arme care dau dreptul la sporuri de vechime in serviciu” sunt mentionate “Cadrele militare care desfasoara activitati specifice in sectorul incercare.....,precum si cadrele militare care executa individual sau cu subunitatile activitati de ..........si asanare mediu”, (Anexa 9) ,adica activitati de asanare a poligonului dupa tragerile cu grenade de mana de razboi si aruncarea a trotilului,asa cum in fapt,am executat in virtutea atributiilor prevazute de Regulamentele in vigoare,pentru functiile de conducator al tragerilor,ofiter de serviciu pe campul de tragere,etc.detinute pe timpul executarii tragerilor si evidentiate in adeverintele eliberate de unitatile detinatoare de arhive (a se vedea anexele 5,6,7 si 8 ) .
48. Desi Centrul Militar Zonal Iasi, a inaintat  Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N. Bucuresti , cu numerele A-7020/26.10.2011 si A-7311/ 09.11.2011 “Fisele de evidenta cu locurile de munca in care am lucrat si care imi dau dreptul la incadrarea in locuri de munca si activitati cu conditii deosebite ,conditii speciale si alte conditii”, intocmite pe baza adeverintelor mai sus mentionate ,atasez adresele CR.24/26.10.2011 si CR.24/ 09.11. 2011 , (Anexele 10 si 11) primite de la CMZ Iasi ,prin care  mi se comunica acest fapt ),in tabelele anexă la Decizia de revizuire nr. ______  emisa la data de 15.12. 2011 “Date si elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual si a stagiului de cotizare”,pentru perioadele cuprinse între anii 1972 – 1979 (7 ani),au fost luate in calcul doar “conditii deosebite”(0.25%), privându-mă de importante procente de majorare ,care au condus la diminuarea abuzivă  a veniturilor mele şi , implicit, la reducerea ilegală a cuantumului pensiei mele.
Drept pentru care solicit ca in baza actelor normative mai sus mentionate , sa fiu repus imediat,inclusiv retroactiv, in drepturi,prin adaugarea procentului majorat corespunzator grupei de munca “alte conditii”.

E -Cu privire la adăugarea veniturilor şi a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea pensiei mele, prevăzuta de art.107, alin (4) din Legea nr.263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice si art.134 alin. (2),(3) din H.G.nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
49. Din analiza Deciziei nr. ______  emisa la data de 15.12. 2011 rezulta ca nu au fost avute in vedere documentele mai sus mentionate pentru a fi adaugate la cuantumul pensiei potrivit legii,desi am intreprins demersurile prevazute de lege,dupa cum voi arata in continuare:
- La data de 23.05.2011 am solicitat Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N.  Bucuresti,recalcularea pensiei mele, prin adăugarea veniturilor şi a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia, prevăzuta de legislatia  mai sus mentionata, pe baza unor adeverinte de venit legale eliberate de Casa Judeteana de Pensii Iasi.
- Am expediat prin Posta Romană,în plic cu valoare declarată,cu nr.VA79999973960/23.05.2011,pe adresa Casei Sectoriale de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale,str. Drumul Taberei, nr. 7-9, O.P. 66, C.P. 061416, Sector 6, Bucureşti, Cererea de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate după data înscrierii la pensie (Anexa 12).
Primirea documentelor a fost confirmată prin semnatură de către reprezentantul legal al institutiei în cauza  la 26.05 2011 (Anexa 13).
- La aceasta prima cerere,nu am primit nici un răspuns,deşi conform prevederilor art.8(1) din O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea 233/2002, termenul era de 30 zile.
- Am fost nevoit să fac din nou cheltuieli pentru a reveni cu o noua cerere,expediată la 10.08.2011,în speranţa ca funcţionarii Casei de pensii M.Ap.N îşi vor face datoria.
- Concomitent,m-am adresat Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii din Camera Deputaţilor si Ministrului Apararii Nationale,sesizand disfunctionalitatile si solicitand  interventii legale. 
În acest scop am anexat următoarele documente justificative:
La prima cerere expediata pe data de 23.05.2011
     - Adeverinţa nr.76766/20.05.2011 eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Iaşi în baza declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, 2 pagini, în original şi copie; (Legea 263/2010, art.159, alin.3)
- Carte de identitate seria MX nr. ______, eliberată de SCLEP Iaşi la data de 19 11 2009,1 pagină, în copie;
- Ultimul talon de pensie (pe luna aprilie 2011),1 pagină, în copie;
La a doua cerere expediata pe data de 10.08.2011
     - Adeverinţele nr.94108/27.06.2011 si nr.10480/19.07.2011 eliberate de Casa Judeţeană de Pensii Iaşi în baza declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, (Legea 263/2010, art.159, alin.3)
- Carte de identitate seria MX nr. ______, eliberată de SCLEP Iaşi la data de 19 11 2009;
- Ultimul talon de pensie (pe luna aprilie 2011);
Nici la aceasta cerere nu am primit răspuns in termenul legal de 30 zile, conform prevederilor art.8(1) din O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea 233/2002.
Doar ca urmare a interventiei Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii din Camera Deputaţilor si a Ministrului Apararii Nationale ,carora le-am sesizat lipsa de interes a functionarilor Casei de Pensii M.Ap.N.pentru  recunoasterea si acordarea unui drept legal dobandit , Casa Sectoriala de Pensii a M.Ap.N.Bucuresti imi trimite dupa 2 luni, prin e-mail 2 adrese ,ambele  la 11.10.2011:
1. O adresa cu nr.P.27084/11.10.2011 sub semnatura directorului Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N.Bucuresti …colonel (fara nume, prenume), prin care imi comunica urmatoarele:…
”Până la această dată, în cadrul structurii de pensii a Ministerului Apărării Naţionale nu s-a primit programul informatic omologat în vederea emiterii deciziilor de recalculare.
În momentul primirii programului, pensia de care beneficiaţi în prezent va fi recalculată sub aspectul vechimii în serviciu, prin valorificarea perioadelor lucrate după data trecerii în rezervă.
În baza prevederilor art. 134 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, drepturile astfel recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea” (Anexa 14).
1. O adresa cu nr.CR.111 din 11.10.2011 in care se arata ca “Cererile vor fi soluţionate în perioada următoare,iar drepturile rezultate vor fi acordate începând cu 01.09.2011, respectiv 01.10.2011” mentionand “că în anul 2012 vor fi achitate diferenţele pentru pensiile majorate în urma aplicării Legii nr. 119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 şi apoi diferenţele rezultate în urma valorificării stagiilor de cotizare realizate după trecerea în rezervă, în limita creditelor deschise lunar Casei de pensii sectorial” (Anexa 15).
Apreciez aceste raspunsuri ca o dovada a nepasarii,a dezinteresului fata de indeplinirea atributiilor functionale,chiar abuz cu efect asupra situatiei  financiare, si asa grav afectate de reducerile ilegale ale pensiei mele,castigate cu munca cinstita si devotata institutiei militare a statului roman.
Avand in vedere tocmai operatiunea ilegala de amputare a cuantumului pensiei mele militare, nu-mi este indiferent cand anume pot beneficia de banii mei si cer ca in baza legilor mai sus mentionate,sa fiu pus imediat, inclusiv retroactiv, in drepturi.
Solicit deasemenea ca aceste drepturi sa mi se acorde incepand cu luna iunie 2011 (luna urmatoare inregistrarii) si nu cu luna septembrie 2011, asa cum eronat considera conducerea Casei de pensii,deoarece prima cerere a fost trimisa si primita (cf.semnaturii de confirmare) de Casa de Pensii M.Ap.N, in luna mai 2011.

50. Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, diminuarea prin decizia de revizuire a cuantumului pensiei mele legal câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, este un abuz din partea Casei de Pensii Sectoriale  din Ministerul Apărării Naţionale ,cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.
51. Prin emiterea Deciziei de revizuire a pensiei mele de către Casa de Pensii Sectorială, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a Deciziei de revizuire contestate, ca fiind eronat emisă şi fără obiect şi emiterea unei noi decizii cu menţinerea în plată a cuantumului pensiei mele de drept câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010 şi acordată legal de statul român, în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte.
Deasemeni va solicit:
-  adăugarea la cuantumul pensiei mele a veniturilor şi a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea pensiei prevăzuta de art.107, alin (4) din Legea nr.263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice si art.134 alin. (2),(3) din H.G.R.nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- adăugarea la cuantumul pensiei mele a procentului majorat corespunzator grupei de munca “alte conditii”,conform H.G.R. nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, Anexa nr.1(art.1), pct.III, nr.crt.4 – locuri de muncă si activităti cu alte conditii prin care, în vederea pensionării, se iau în calcul doi ani pentru fiecare an lucrat în asemenea conditii.

ANEXE:
1. Situatia diferenţelor  dintre cuantumurile veniturilor minimale prevăzute de anexa 1 la   O.U.G.nr.1/2011, MAI MARI,  şi cele ale veniturilor din anexa la Decizia de revizuire a pensiei nr. ______ /15.12.2011,MAI MICI (original) ,4 file;
2. Situatia  cuantumurilor veniturilor minimale corespunzator functiilor real incadrate  care ar fi trebuit luate in considerare in anexa la Decizia de revizuire a pensiei nr. ______ /15.12.2011(original),2 file; !
3. Fila 12 a din Memoriul original cu functiile indeplinite in timpul serviciului militar,(xerocopie), 1 fila;
4. Fisa matricola cod 28883 din Memoriul original,cu Gradele successive si Arma (serviciul),specialitatile militare,(xerocopie), 1 fila;
5. Adeverinta grupa munca nr.DP.948/27.07.2011 eliberata de UM 02405 Pitesti ,(xerocopie), 1 fila;
6.  Adeverinta grupa munca DP.915/23.08.2011,eliberata de UM 02405 Pitesti ,(xerocopie),1 fila;
7. Adeverinta grupa munca nr.74017/26.09.2011 eliberata de UM 02490”S” Pitesti,(xerocopie) ,1 fila;
8. Adeverinta grupa munca nr.75733/01.11.2011,eliberata de UM 02490”S” Pitesti ,(xerocopie) ,1 fila;
9. Anexa 1 la H.G.R nr. 1294/2001,(xerocopie), 1 fila;
10. Adresa CR.24/26.10.2011 primita de la CMZ Iasi,(xerocopie) ,1 fila;
11. Adresa CR.24/09.11. 2011 primita de la CMZ Iasi ,(xerocopie), 1 fila;
12.  Cererea de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate după data înscrierii la pensie ,(xerocopie) ,2 file;
13. Copia confirmarii de primire Posta Romana,(xerocopie) ,1 fila;
14. Adresa cu nr. P.27084/11.10.2011 a Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N; ,(xerocopie) ,1 fila;
15. Adresa cu nr.CR.111/11.10.2011 a Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N,(xerocopie) ,1 fila;
16. Decizia de revizuire a pensiei nr. ______  din 15.12.2011 şi Plicul de expediere a acesteia,(xerocopie),7 file.

Semnătura

Data

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN MApNNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu